Naujienos

GAVĖNIA

Žinia 2018 m. gavėnios proga Popiežius PRANCIŠKUS „Kadangi įsigalės neteisybė,

ADVENTAS

PABUSKITE IŠ DVASINIO MIEGO Pirmąjį Advento sekmadienį įžengiame į naujus

VĖLINĖS

Kun. Aušvydas Belickas GYVENIMO IR MIRTIES PRASMĖ Vėlinių dieną melsdamiesi

VISI ŠVENTIEJI

Kun. Aušvydas Belickas ŠVENTUMO KELIAS KASDIENYBĖJE Visų Šventųjų dieną Bažnyčia

GERUMAS GYDO

Sekmadienio pasišnekėjimai apie Arkivyskupą Teofilių Matulionį   IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS

TRYS KARALIAI

Trys išminčiai Mato pasakojimą apie trijų išminčių apsilankymą Betliejuje (Mt

Jėzus – tikroji šventykla

Susirinkę į savo bažnyčias ir koplyčias, pastatytas iš akmens, plytų ir medžio, turėtume nepamiršti, jog vienintelė tikroji “šventykla” – Jėzus. Jis yra tikroji garbinimo “vieta”, kur galime susitikti Tėvą ir šlovinti jį dvasia ir tiesa. Krikštas, suvienydamas mus su Kristumi, mus ir mūsų brolius bei seseris irgi padaro šventovėmis.

Scroll to Top