KRIKŠČIONIŲ VIENYBĖS SAVAITĖ

Maldos už krikščionių vienybę savaitė

Nuo sausio 18 iki 25 dienos minima kasmetinės maldos savaitė už krikščionių vienybę. Jos tema – „Kristaus meilė mus skatina susitaikinti“. Ji kviečia švęsti susitaikymą, kurį gauname per tikėjimą į Jėzų Kristų. Kristaus meilė tampa varomąja jėga, skatinančia mus žengti nuo susiskaldymo susitaikinimo darbų link.

Šiemet maldos savaitė už krikščionių vienybę švenčiama minint 500 metų nuo Liuterio Reformacijos judėjimo pradžios. Dėl to tekstus ir komentarus šiemetinei ekumeninei savaitei parengė Vokietijos krikščionys. Kasmet švenčiamos ekumeninės savaitės tradicijos pradininkas buvo anglikonas kun. Paul Wattson, vėliau perėjęs į katalikybę. Tačiau dabartinį pavidalą ji įgavo tik po Vatikano II Susirinkimo. Nuo 1968 m. kasmet nustatomos bendros maldos už krikščionių vienybę savaičių temos ir parengiami bendri tekstai. Bendrą temą parenka Pasaulinės Bažnyčių tarybos Tikėjimo ir konstitucijos komisija ir Popiežiškoji krikščionių vienybės taryba.

Psalmėmis bei giesmėmis esame suvienijami Jėzaus vardu ir šloviname Viešpatį už įstabius darbus. Išpažįstame savo susiskaldymo nuodėmes ir prašome atleidimo. Dievo žodžio skelbimu iškeliame aikštėn Kristaus, to, kuris „vienas mirė už visus“, sutaikinamąjį veikimą. Tikintieji į šią gerąją naujieną atsiliepia priimdami pašaukimą būti sutaikinimo tarnais.

Scroll to Top