Atgailos ir Sutaikinimo sakramentas

„Dievas, Gailestingumo Tėvas, savo Sūnaus mirtimi ir prisikėlimu sutaikęs pasaulį su savimi ir atsiuntęs šv. Dvasią nuodėmėms atleisti, per Bažnyčią tesuteikia tau nuodėmių atleidimą. Ir aš tave išrišu iš tavo nuodėmių vardan Dievo: Tėvo, Sūnaus ir šv. Dvasios” – tokius, arba panašius žodžius taria kunigas, suteikdamas nuodėmių atleidimą.
Susitaikymo sakramentas, kaip ir kiti sakramentai, yra tikinčiojo susitikimas su Dievu, kuriuo metu žmogus išlaisvinamas iš nuodėmių vergijos, kuri atstumia žmogų nuo Dievo ir jo malonės.

Išpažinčių klausoma šiokiadieniais, prieš Mišias. Taip pat Susitaikinimo pamaldų metų, kurios būna Advento ir Gavėnios liturginiu laiku.

Sekmadieniais ir švenčių dienomis išpažinčių klausoma tik prieš Mišias.

Scroll to Top