SANTUOKOS SAKRAMENTAS

„Santuokos sąjunga, kuria vyras ir moteris tarpusavyje sukuria viso gyvenimo bendrystę, savo prigimtimi skirtą sutuoktinių gerovei bei palikuonių gimdymui ir auklėjimui, Viešpaties Kristaus tarp pakrikštytųjų buvo iškelta į sakramento garbę. (Katalikų Bažnyčios Katekizmas, 1601).

SVARBU: 

Sužadėtiniai, apsisprendę priimti Santuokos sakramentą, privalo kreiptis į tos bažnyčios kunigą, kurioje planuoja tuoktis. Kreiptis būtina bent prieš penkis mėnesius iki numatomos santuokos datos.

Parapijiečiai, norintys tuoktis kitoje parapijoje, privalo gauti savo parapijos klebono leidimą. Kreiptis į  kunigą  turi pats asmuo, kuriam reikalingas toks leidimas. Prašantysis privalo turėti asmens dokumentą. 


Pasirengimas šiam sakramentui apima susitikimus su kunigu. Sužadėtiniai taip pat išklauso jiems skirtas paskaitas apie santuokos sakramentą, jo prasmę, šeimos planavimą, vaikų ugdymą, sužino apie galimus sunkumus gyvenant poroje, bei jų sprendimo būdus.

Priesaikos tekstas: 

Jaunieji paduoda vienas kitam dešinę ranką. Pirmas prisiekia jaunasis, po to jaunoji. Tariant priesaiką tiktų žiūrėti vienas kitam į akis.

Jaunasis sako:

Aš, N, imu tave, N, savo žmona ir prisiekiu visada būti tau ištikimas: kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar ligos suims, – visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Tepadeda man Dievas!

Jaunoji sako:

Aš, N, imu tave, N, savo vyru ir prisiekiu visada būti tau ištikima: kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar ligos suims, – visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Tepadeda man Dievas!

Vilniuje paskaitos sužadėtiniams skaitomos šiose vietose:

Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centre, Aušros vartų 12, Vilnius, tel. (8-5) 264 48 83, el. paštas: info@vasc.lcn.ltsvetainė internete: http://vasc.lt/

Vilniaus šv. Dvasios bažnyčioje (paskaitos lenkų bei rusų kalba), Dominikonų 8, Vilnius, tel. (8-5) 262 95 95;

Žvėryno Švč. Mergelės Marijos Nekalt. Prasidėjimo, bei Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčiose.

Pal. Jurgio Matulaičio parapijos Šeimos pagalbos centre, kuriam vadovauja p. Nijolė Kukuraitienė. Registracija tel.: 2 46 17 72, mob. tel.: 8 616 17473 darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

Lietuvos Vyskupų Komisijos instrukciją dėl pasirengimo Santuokos sakramentui galite atsisiųsti čia.

Scroll to Top