PIRMOJI KOMUNIJA – EUCHARISTIJOS SAKRAMENTAS

Eucharistija yra „viso krikščioniško gyvenimo versmė ir viršūnė”. „Visi kiti sakramentai, kaip ir visos bažnytinės tarnystės bei apaštalavimo darbai, yra susiję su šventąja Eucharistija ir į ją nukreipti. Juk šventojoje Eucharistijoje sutelktas visas dvasinis Bažnyčios gėris – pats Kristus, mūsų Velykų Avinėlis” (Katalikų Bažnyčios Katekizmas, 1324).

Vaikų ir suaugusiųjų rengimas eucharistijos ir susitaikymo sakramentams

Atgailos ir Eucharistijos sakramentams ruošiami Krikšto sakramentą priėmę vaikai (nuo 9 m.), kurių tėvai/teisėti globėjai pareiškia norą raštu. Vaikams, kurie nėra pakrikštyti, bet jų tėvai pareiškia norą ruošti vaikus Atgailos – Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams, sudaromos sąlygos pasirengti ir priimti Krikšto sakramentą.

Atsižvelgiant į liturginių metų laikotarpį bei programos seką ir turinį, vaikų katechezę Šv. Mikalojaus parapijoje pradedame pirmąjį spalio sekmadienį ir vykdome iki gegužės mėnesio. Į grupeles registruojame visą rugsėjo mėnesį, prieš kiekvienas 18 val. šv. Mišias. Pavėlavusių lauksime kitais metais.

Tikybos pamokų mokykloje nelankiusiems vaikams, aptarus su parapijos klebonu, bus rengiami papildomi katechezės užsiėmimai.

Pasirengimas yra veiksmingas tik tuo atveju, jeigu vaikas gauna krikščioniškąjį auklėjimą savo šeimoje, ir joje mato krikščioniško gyvenimo pavyzdį. Šį įsipareigojimą tėvai ir krikštatėviai prisiima jau vaiko Krikšto metu ir privalėtų būti ištikimi savo pažadui. Besiruošiančių Atgailos – Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams vaikų tėvai privalo:  iki spalio 1 d.  kreiptis į parapijos kleboną dėl vaiko pasiruošimo pirmajai Komunijai, pristatyti vaiko Krikšto liudijimo kopiją ir užpildyti tėvų sutikimo anketą; sekmadieniais ir švenčių metu kartu su vaiku dalyvauti šv.Mišiose; bendradarbiaujant su katechetu, padėti ruošti vaiką sakramentams; dalyvauti tėvų katechezės susitikimuose arba kituose religinį sąmoningumą ugdančiuose kursuose („Atgaivink“, „Alfa“ ir kt.); savo vaikams liudyti krikščionišką gyvenimą.


Suaugę:

Suaugę, norintys pasiruošti Eucharistijos sakramentui, turėtų suvokti, kad ji tampa neatskiriama krikščionio gyvenimo dalimi. Šiam Sakramentui būtina tinkamai pasirengti, todėl norintys  priimti, turėtų asmeniškai kreiptis į parapijos kunigą.

Scroll to Top