Naujienos

DEVINTINĖS

Kristaus Kūno ir Kraujo – Švenčiausiojo Sakramento pagerbimo iškilmė Per

GAVĖNIOS ŽINIA

Popiežius Pranciškus Žinia 2022 m. gavėnios proga  „Nepailskime daryti gera;

ŠEIMOS METAI

Prasideda popiežiaus Pranciškaus paskelbti Šeimos metai 2021 m. kovo 19-ąją

ATNAUJINAMOS PAMALDOS

Šv.Mikalojaus bažnyčioje Pelenų trečiadienį (vasario 17 d.) atnaujinamos viešosios pamaldos,

JĖZAUS GIMIMAS

„Skelbiu jums didį džiaugsmą… Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas.

VYSKUPŲ ŽINIA

Lietuvos vyskupų kreipimasis 2020 m. gruodžio 15 d. Brangieji, Per

PADĖKA

„Teisiojo auka yra maloni, ir ji niekad nebus užmiršta. /…/

ŠIRDIES GIESMĖ

Vilniaus šv. Mikalojaus bažnyčios jaunimo choro “Concordia” vadovę Gintarę Baltakytę

GIEDOKIME KARTU

KVIEČIAME  Šv. Mikalojaus bažnyčios  choras ,,Concordia” kviečia prisijungti ir kartu

NAUJAS GIMIMAS

JAUNIMO KALĖDINIS VAIDINIMAS 2020-01-05d., Vilniaus šv. Mikalojaus bažnyčioje Vilniaus Žvėryno

PRAKARTĖLĖS PRASMĖ

Popiežiaus Pranciškaus apaštališkasis laiškas apie Kalėdų prakartėlės prasmę bei vertę

VYSKUPŲ ŽODIS

Lietuvos vyskupų adventinis laiškas Brangūs broliai ir seserys, Viešpats mums

IŠGANYTOJO LAUKIMAS

Adventas – liturginių metų pradžia. Pirmąją šio laikotarpio dieną evangelijos ištrauka kalba apie pabaigą. Labai logiška. Pradžioje visų pirma reikia galvoti apie pabaigą. Liturginiai metai yra kaip kelionė. Kai žengiu pirmuosius žingsnius, turiu žinoti, kur einu. Tad apie kokią pabaigą kalba evangelijos skaitinys?

Scroll to Top