NAUJAS GIMIMAS

JAUNIMO KALĖDINIS VAIDINIMAS

2020-01-05d., Vilniaus šv. Mikalojaus bažnyčioje Vilniaus Žvėryno gimnazijos vyresniųjų klasių mokiniai ir šv. Mikalojaus jaunimo bendruomenės jungtinė aktorių grupė (21 asmuo) pristatė kalėdinį spektaklį   „Naujas Gimimas“.

Spektaklyje parapiječiai  galėjo stebėti Apreiškimo, susitikimo su šv. Elžbieta, Laukimo, Jėzaus gimimo, Piemenėlių, Trijų Išminčių apsilankymo ir šešias jaunuolių susitikimų su šventaisiais ir palaimintaisiais scenas. Su jaunimu maldoje bendravo šv. Pranciškus Asyžietis, šv. Jonas Paulius II, Dievo tarnaitė Elena Spirgevičiūtė, pal. Teofilius Matulionis, šv. Teresėlė iš Lizjė bei Šventoji Šeima – šv. Juozapas ir Švč. Marija su Jėzumi. Spektaklio scenarijus buvo parengtas remiantis Šventojo Rašto tekstais, šventųjų ir palaimintųjų  biografijomis. Piemenėlių scena pristatyta pagal ses. Birutės Semėnaitės kūrinį. Vaidinime nuskambėjo dešimt kalėdinių ir kitų giesmių ištraukų.

Spektaklio scenarijaus autorė ir režisierė – tikybos mokytoja metodininkė, katechetė Natalija Maciulevičienė.

Garso operatorius: Petras Maciulevičius 8 kl.mokinys.

Video ir foto inžinierius: Tautvydas Žalnierius VU biogenetikos IV k. studentas.

Muzika (gitara) – Natalija Maciulevičienė

Kostiumai – N. Maciulevičienė, jaunuolių pajėgos.

Vaidino:
Švč. Mergelė Marija – Agnė Maciulevičiūtė 10kl.mokinė,
šv. Juozapas – Joris Gagilas 12 kl.,
Arkangelas Gabrielius – Tomas Maželis 10 kl.
Šv. Elžbieta – Ieva Volodkovič 10 kl.,
Piemenė – Darija Senkutė 11 kl.,
Trys Išminčiai – Laurynas Žičius – programuotojas, Laurynas  Čičiškinas – VU III k. medicinos fakulteto studentas,  Rūta Bernotaitė 11kl..
Angelai – Elzė Bernotaitė 8 kl., Patricija Jašinskaitė 10 kl.
Šv. Pranciškus Asyžietis – Kasparas Valiulis 10 kl.,
Šv. Jonas Paulius II – Pavelas Bankovskis 12 kl.,
Dievo tarnaitė Elena Spirgevičiūtė – Kotryna Jazukevičiūtė 10 kl.
pal. Teofilius Matulionis – Martynas Barauskas 10 kl.
šv. Teresėlė iš Lizjė – Adelė Dziegoraitytė 8 kl.
Mokiniai – Dominykas Griškevičius 10 kl., Ieva Navikaitė 10 kl., Veronika Kunickytė 10 kl., Indrė – savanorių koordinuotoja, žurnalistė.

Mokiniams įteiktos atminimo-padėkos dovanėlės.

Scroll to Top