PADĖKA

„Teisiojo auka yra maloni, ir ji niekad nebus užmiršta. /…/

Juk VIEŠPATS yra tas, kuris atlygina, – jis atlygins tau septyneriopai.“ (Sir 35, 6; 10)

 

Nuoširdžiai dėkojame aukotojams ir geradariams

šiomis dienomis aukomis ir maldomis remiantiems šv.Mikalojaus bažnyčią.

Kasdien aukojame šv.Mišias, meldžiamės jūsų intencijomis ir už geradarius.

Viešpats mato jūsų dosnumą ir tesaugo sveikus, teapdovanoja gausiomis dvasinėmis bei materialiomis dovanomis.

 

 

Paaukoti parapijos reikmėms galima pervedimu į vieną iš šių parapijos sąskaitų:

LT55 7300 0101 4064 6253, SWED bankas;

LT08 7044 0600 0039 8818, SEB bankas.

Scroll to Top