KUN. VLADO JEZUKEVIČIAUS MINĖJIMAS

KVIEČIAME DALYVAUTI

Birželio 30 d., 10.00 val. šv.Mišiose melsimės už buvusį šv.Mikalojaus bažnyčios rektorių kun. Vladą JEZUKEVIČIŲ (1912 – 1924). Po šv.Mišių bažnyčioje vyks minėjimas ir knygos apie šį žymų kunigą ir visuomenės veikėją pristatymas. 

Scroll to Top