SUTVIRTINTI ŠV.DVASIA

JO EKS. VYSK. A.PONIŠKAITIS SUTEIKĖ SUTVIRTINIMO SAKRAMENTĄ

2018 06 03

Kristaus Kūno ir Kraujo šventės dieną šv.Mikalojaus bažnyčioje Jo Eks. vyskupas Arūnas Poniškaitis suteikė Sutvirtinimo sakramentą 23 jaunuoliams. Pasirengimas sakramento priėmimui vyko nuo praėjusių metų rudens. Jaunuoliai atnaujino Katekizmo žinias, skirdami ypatingą dėmesį Sutvirtinimo sakramento prasmei ir reikšmei kataliko gyvenime. Diskusijų metu ieškojo atsakymo į aktualius jaunimui klausimus kaip gyventi tikėjimu modernioje visuomenėje. Šioje dvasinėje kelionėje juos lydėjo tikybos mokytoja Natalija Maciulevičienė ir kun.Eitvydas Merkys, o liturgijos šventimą pagelbėjo parengti parapijos katechezės vadovė Birutė Jachimovič.

Šv.Mišių metu Jo Eks. vysk.A.Poniškaitis kvietė jaunuolius sąmoningai ir aktyviai gyventi tikėjimu pagal pažintą Dievo Tiesą. Ją mums apreiškia Jėzus Kristus, o Šventoji Dvasia per Sutvirtinimo sakramentą suteikia ypatingų malonių giliau pažinti tikėjimo tiesas, priimti jas protu ir širdimi, kasdieniame gyvenime vadovautis Dievo patarimais ir Šv.Dvasios įkvėpimais. Tai krikščioniškosios brandos sakramentas, sutvirtinantis ne tik gyventi pagal Jėzaus mokymą, bet ir nebijoti liudyti jį pasauliui.

Sekdamas Devintinių liturgijos mintimi vysk.A.Poniškaitis dalijosi mokymu apie savarbą Eucharistijos, kuri yra kataliko dvasinio gyvenimo centras. Būtina rūpintis ne tik savo kūno maitinimu, ypač svarbu maitinti dvasią Dievo duodama duona – Jėzaus Kristaus Kūnu ir Krauju Švenčiausiame Sakramente. Dalyvaudami šv.Mišiose tampame dalyviais Jėzaus kančios, mirties ir Prisikėlimo sudabartinime ir, priimdami Švč.Sakramentą Komunijos metu, glaudžiai vienijamės su Išganytoju. Švč.Sakramento priėmimas išreiškia Dievo Sūnaus žodžių, darbų, gyvenimo būdo – viso Jėzaus asmens- priėmimą. Ekscelencija kvietė neužmiršti sekmadienio ir šventadienių Eucharistijos šventimo, stiprintis Dievo duona, priimti Jo Išmintį ir kurti save bei pasaulį pagal Dievo planą, didinti jame gėrį, tiesą ir tikrąją meilę.

Sutvirtintieji aktyviai dalyvavo Šv.Mišiose, skaitė Žodžio liturgijos skaitinius, parengė visuotinę maldą ir atnašų procesiją. Eucharistijos šventimo pabaigoje jaunimas nuoširdžiai padėkojo liturgijai vadovavusiam ir Sutvirtinimo sakramentą suteikusiam ganytojui vysk.A.Poniškaičiui, šv.Mišiose dalyvavusiems kunigams.

Sveikiname Šv.Dvasia sutvirtintus jaunuolius ir linkime gausių Viešpaties malonių kurti savyje Dievo Tiesa ir galia apdovanotas asmenybes, įprasminti savo gyvenimą kilniais gėrio darbais.

Scroll to Top