EUCHARISTIJA SU ŠV.TĖVU PRANCIŠKUMI KAUNE

Vilniaus šv. Mikalojaus parapijos maldininkų kelionė į Kauno Santakos parką švęsti sekmadienio  šv. Mišias su popiežiumi Pranciškumi.

Kiekvienam iš mūsų, vykusiam į šv. Mišias su popiežiumi Pranciškumi Kaune Santakos parke, ta diena buvo seniai laukta. Dar liepos mėnesio pabaigoje parapijoje buvo pradėti sudarinėti sąrašai norinčių  važiuoti pamatyti popiežių Pranciškų ir būti kartu su juo švenčiant sekmadienio Eucharistiją. Labai ankstyvą rugsėjo 23 d. rytą nešini sulankstomomis kėdutėmis ir kuprinėlėmis sulipom į Rotušės aikštėje mūsų laukusį autobusą ir po pusantros valandos išlipom Kaune.

Prie patikros punktų prastovėję apie valandą ir susiradę mums skirtą sektorių įsikūrėme ir žiūrėjome programą, klausėmės liudijimų, giesmių ir laukėm atvykstant popiežiaus Pranciškaus.

Kaip pamatėm popiežių Pranciškų, ką kiekvienas išgyveno tomis akimirkomis, ar pajutom šv. Dvasios veikimą  tiesioginiam apaštalo Petro įpėdiniui aukojant duoną ir vyną vėliau virtusį Išganytojo Kūnu ir Krauju, bei suteikiant apaštalinį palaiminimą yra asmeniniai ir intymūs potyriai. Kiekvienam atskirai kitokie, bet bendri  Jėzaus buvimu šalia, nes „kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“ (Mt 18,20).

Grįžome į Aleksoto oro uostą, kur buvo pagrindinė iš visos Lietuvos ir ne tik iš Lietuvos atvykusių maldininkų autobusų parkavimo vieta jau nedidelėmis grupelėmis. Vieniems pavyko atvykti miesto autobusais, kitiems teko kopti į Aleksoto kalną ir eiti iki pat oro uosto, kas tikrai nebuvo lengva. Kaip ten bebūtų, visi susirinkom, o  prisiminimui dar ir nusifotografavome. Įvažiavę į Vilnių trumpa bendra malda padėkojome Dievui už kelionę ir saugų grįžimą namo.

G.P.

Scroll to Top