Jėzus-Tikroji Šventykla

Jėzus – tikroji šventykla

Susirinkę į savo bažnyčias ir koplyčias, pastatytas iš akmens, plytų ir medžio, turėtume nepamiršti, jog vienintelė tikroji “šventykla” – Jėzus. Jis yra tikroji garbinimo “vieta”, kur galime susitikti Tėvą ir šlovinti jį dvasia ir tiesa. Krikštas, suvienydamas mus su Kristumi, mus ir mūsų brolius bei seseris irgi padaro šventovėmis.

Scroll to Top