Jaunųjų policininkų priesaika šv. Mikalojaus bažnyčioje

2014 m. gruodžio 17 d. šv. Mikalojaus bažnyčioje 12 Policijos mokyklos absolventų iškilmingai prisiekė sąžiningai ir ištikimai tarnauti Tėvynei saugant piliečių taikų, tvarkingą ir ramų gyvenimą. Davę priesaiką jie tapo policijos pareigūnais ir pradėjo darbą įvairiuose Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato padaliniuose.

Nuoširdžiai sveikiname naujuosius pareigūnus, meldžiame jiems gausios Viešpaties palaimos ir linkime kuo geriau atlikti patikėtas pareigas.

Scroll to Top