VAIKAI APIE GAVĖNIĄ

Pelenų diena – tai gavėnios pradžia. Ši diena pažymėta ypatingos atgailos dvasios, kai išreiškiamas asmeninis žmogaus troškimas atsiversti ir sugrįžti pas Dievą. Svarbus Pelenų dienos akcentas yra pelenų barstymas, simbolizuojantis ne tik gavėnios, kaip atgailos, laikotarpio pradžią, bet ir nusižeminimą bei nuoširdų siekį atsiversti ir tikėti Evangelija.

Šv. Mikalojaus vaikai, kurie ruošiasi Pirmąjąi Komunijai, pasidalijo mintimis, ką reiškia „Atsiversti ir tikėti Evangelija…

Mintis „atsiverskite ir tikėkite Evangelija“ pagal mane reiškia atverti širdį Dievui. Atsiversti tai parodyti tikrąjį save ir sekti Dievo žodžiais, Juo tikėti, Jį mylėti.  Kotryna M.

Manau, kad „atsiverskite“ reiškia atverti širdį ir įsileisti tenai Dievą ir tapti geresniu žmogumi.

Atsiversti –  tai atverti širdį Dievui ir Jo žiniai. Elena.

Atsiversti –  tai atverti savo širdį Dievui ir žmonėms, išpažinti Dievui savo nuodėmes. Tikėti Evangeliją – tai įsijausti ir gyventi kiekvienu Jėzaus Žodžiu. Erika Ž.

Atsiversti –  tai atverti save Dievui, Jį tikėti, suprasti. Tikėti Evangelija – tai mokytis iš Evangelijos pripažinti savo klaidas. Vilius D.

Atsiversti tai parodyti Dievui save tikrąjį su savo baimėmis. Parodyti tikrąjį savo vidų. Matas G.

„Atsiverskite ir tikėkite Evangelija“. Aš  manau tai reiškia, kad reikia įsileisti Dievą į savo širdį ir parodyti savo tikrąjį vidų, o tikėti Evangelija, tai tikėti Dievu. Laurynas R.

Atsiversti tai atverti savo sielą Dievui, tikėti Dievu ir Evangelija. Radvilės Š.

Atsiversti – pripažinti savo nuodėmes ir klaidas, dėl jų nuoširdžiai gailėtis. Jogailė J.

Atsiverskite – išpažinkite savo nuodėmes ir atverkite širdį Dievui. Lauryna B.

„Atsiverskite ir tikėkite Evangelija“ – tai kai įsileidi į savo širdį Dievo Žodį ir tiki, ką Dievas tau sako. Tampi nuoširdus visiems ir visus myli. Gabrielė G.

Atsiversti – tai reikšia įtikėti Dievą. Rapolas K.

Atsiversti – tai atverkite savo širdį Dievui, kitiems žmonėms. Tikėti Evangelija – tai skelbti, Evangeliją, tikėti Dievu. Rytė R.

Atsiversti tai įsileisti Dievą į savo širdį visam gyvenimui. Tikėti Evangelija tai tikėti Dievu. Lukrecija.B.

Atsiversti tai atverti širdies duris Dievui, pasikeisti į gerąją pusę. Beatričė P.

Keleto vaikų gavėnios pasiryžimai:

Gavėnios metu stengsiuosi mažiau žaisti telefonu ir būti draugiškesnė su visais. Stengsiuos nesipykti su sese. Kotryna M.Man trūksta tvarkingumo. Gavėnios metu stengsiuosi namuose palaikyti tvarką. Gintas D.

Daug žmonių neturi maisto, stengsiuosi  atsisakyti saldumynų ir kažkam padėti. Matas Č.

Man labai sunku pasidalinti su kitais, todėl šią gavėnia stegsiuosi geriau pažinti Dievą ir prašysiu Jo pagalbos. Rytė R.

Stengsiuosi šią gavėnia būti draugiškesnė. Miglė T.

Šią gavėnia mažiau laiko praleisiu prie televizoriaus, padėsiu benamiams ir sunkiai sergantiems ligoniams. Barbora A.

 

Scroll to Top