MONS. ROLANDAS MAKRICKAS PASKIRTAS ARKIVYSKUPU

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME IR MELDŽIAME GAUSIOS DIEVO PALAIMOS ARKIVYSKUPUI ROLANDUI MAKRICKUI

Popiežius Pranciškus monsinjorą Rolandą Makricką paskyrė tituliniu Tolentino vyskupu ir suteikė jam asmeninį arkivyskupo titulą.

Mokėsi Biržų 1-ojoje vidurinėje mokykloje.

1990 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę seminariją. 1991 m. išvyko į Romą, šv.Kazimiero lietuvių kolegiją, tęsti filosofijos ir teologijos studijas popiežiškajame Grigaliaus universitete.

1996 m. liepos 20d. įšventintas kunigu, pirmąsias šv. Mišias aukojo Biržų šv.Jono Krikštytojo bažnyčioje.

1996–2001 m. – Vilniaus arkikatedros bazilikos rezidentas.

1996-2001 m. Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinio sekretoriaus  padėjėjas bei Jubiliejinių Krikščionybės 2000-ųjų Metų Jubiliejaus komiteto atsakingasis sekretorius.

2001-2006 m. tęsė Bažnyčios istorijos bei Bažnyčios teisės studijas popiežiškajame Grigaliaus universitete,   kur 2004 m. apsigynė Bažnyčios istorijos daktaro laipsnį.

2003-2006 m. studijavo popiežiškoje  bažnytinėje akademijoje.

2006-2009 m. dirbo Apaštalinėje Nunciatūroje Tbilisyje, Vatikano atstovybėje Gruzijai, Armėnijai ir Azerbaidžanui.

2009-2013 m. dirbo Apaštalinėje Nunciatūroje Stokholme,  Vatikano atstovybėje Švedijai, Suomijai, Norvegijai, Danijai ir Islandijai

2013-2017 m. dirbo Apaštalinėje Nunciatūroje Vašingtone, Vatikano atstovybėje Jungtinėse Amerikos Valstijose , aptarnavo Vašintono lietuvių Šiluvos Švč.Mergelės Marijos koplyčią.

2017-2019 m. Charge d`Affaires a.i. Apaštalinėje Nunciatūroje Gabone bei Patarėjas Apaštalinėje Nunciatūroje Kongo Respublikoje (Brazavilis).

2019 m. paskirtas į Šventojo Sosto Valstybės Sekretoriatą Vatikane.

Nuo 2021 m. gruodžio 15 d. jis yra popiežiškosios Švč. M. Marijos Didžiosios Bazilikos nepaprastasis komisaras.

Scroll to Top