KVIEČIAME PAŽINTI ŠVENTĄJĮ RAŠTĄ

Dievo žodžio mylėtojų dėmesiui!

Jeigu Jūs norite maldingai skaityti Šventąjį Raštą,

dalytis su kitais Džiugiąja Naujiena,

turėti artimų draugų ir tikrų širdies bičiulių,

kuriems Dievo žodis yra brangenybė

ir kelrodė žvaigždė gyvenime,

kasdienio dvasinio gyvenimo versmė

ir gyvo tikėjimo pagrindas,

kun. Eitvydas Merkys kviečia

drauge su kitais

skaityti Evangeliją pagal Morkų

lectio divina būdu.

___________

Pirmasis susitikimas rugsėjo 6 d.,

po 17 val. Mišių,

Vilniaus šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Susitikimas vyks parapijos salėje,

kuri yra parapijos namuose už paminklo šventoriuje.

Scroll to Top