KVIEČIAME PAGILINTI TIKĖJIMĄ

VISUS NORINČIUS LANKYTI

KUN. EITVYDO MERKIO

PASKAITŲ CIKLĄ TEMA

„IŠGANYMO KELIO TEOLOGIJA“

kviečiame į susitikimus

antradieniais po 17 val. Mišių

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje,

parapijos salėje,

kuri yra šventoriuje už šv. Kristoforo paminklo.

Pirmasis susitikimas ir paskaitų ciklo pradžia

įvyks rugsėjo 5 d., po 17 val. Mišių.

 

Tai proga:

– susipažinti su Katalikų Bažnyčios tikėjimo pagrindais;

– pagilinti, atnaujinti bei susisteminti turimas tikėjimo žinias;

– suaugusiems pasirengti Komunijai ir Sutvirtinimui;

– pasiaiškinti jums rūpimus krikščioniškojo tikėjimo klausimus;

– rasti dvasinių bendraminčių, kuriems rūpi panašūs klausimai.

Scroll to Top