Kun. Gabrieliaus Satkausko primicijos

2018 04 30

Balandžio 29 d., sekmadienį, šv.Mikalojaus bažnyčioje įvyko primicijos kunigo Gabrieliaus Satkausko, kuris kunigystės šventimus priėmė balandžio 21 d. Vilniaus arkikatedroje.

Kunigas Gabrielius gimė 1991 m. sausio 3 d., Vilniuje, Antakalnyje, Vlado ir Laimutės Satkauskų šeimoje. Jis turi du jaunesnius brolius – Luką ir Joną.

Vaikystėje baigęs Vilniaus Volungės pradinę mokykla, mokėsi Antakalnio vidurinėje mokykloje. Nuo 10 klasės mokslus tęsė Vilniaus Užupio gimnazijoje.

Dar būdamas 10 metų, jis pradėjo patarnauti ministrantu Vilniaus Arkikatedroje, čia lankė jaunimo būrelį, aktyviai dalyvavo stovyklose.

Paauglystėje įsitraukė į įvairią visuomeninę veiklą: dalyvavo mokinių tarybų veikloje, buvo Vilniaus Užupio gimnazijos mokinių prezidentas, vėliau Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentas, Lietuvos švietimo tarybos, taip pat visuomeninės policijos tarybos narys.

Nuo ankstyvos jaunystės savo profesinę ateitį matė medicinoje, svajojo apie chirurgiją, tad aktyviai dalyvavo jaunųjų medikų akademijos veikloje.

Būdamas paauglys atrado Opus Dei jaunimo centrą „Liepkiemis“, kur, kaip katalikas, labiau pagilino tikėjimą ir asmeninį santykį su Dievu, suvokdamas apie nepaprastą atsiliepimo į pašaukimą būti šventu svarbą. Mokydamasis 11-oje klasėje, išvyko į vieną šios organizacijos piligrimystę, vykusią Romoje 2008 m., Didžiosios Savaitės metu. Tos kelionės metu Viešpats jį labai įtaigiai pašaukė į kunigystę.

Baigęs Užupio gimnaziją, 2009 m., įstojo į Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją, kurią pabaigė praėjusiais metais.

Seminarijos studijų metais davė studento ateitininko įžodį, buvo Vilniaus krašto ateitininkų vietovės valdybos pirmininkas. Vilniaus šv.Mikalojaus parapijoje subūrė dvi ateitininkų moksleivių kuopas.

Šiuo metu neopresbiteris tarnauja kaip ugdytojas Vilniaus kunigų seminarijos propedeutiniame, t.y. parengiamajame kurse, kuriame kunigystei ruošiasi 10 vyrų.

Naujajam kunigui Gabrieliui nuoširdžiai linkime gausių Viešpaties malonių, gilaus Dievo tiesos pažinimo, kad tarnaudamas Dievui ir žmonėms vaisingai skelbtų Jėzų Kristų žodžiu ir gyvenimu.

Scroll to Top