DIDŽIOSIOS SAVAITĖS IR ŠV. VELYKŲ PAMALDOS

Didžiosios Savaitės ir šv.Velykų

pamaldų tvarka

Kovo 24 d. – Kristaus kančios (Verbų) sekmadienis.

Šv. Mišios – 8.00, 10.00, 14.00 val.

Rinkliava – Vilniaus kunigų seminarijos išlaikymui.

***

Kovo 28 d. – Didysis Ketvirtadienis,

Paskutinės Vakarienės šv. Mišios – 18.00 val.

Rinkliava – Šventosios Žemės (Jeruzalės) krikščionims.

***

Kovo 29 d. – Didysis Penktadienis,

Kristaus Kančios pamaldos – 18.00 val. (Kryžiaus kelias – 17.15 val.).

Rinkliava – Šventosios Žemės (Jeruzalės) krikščionims.

***

Kovo 30 d. – Did. Šeštadienis, VELYKNAKTIS – 20.00 val.

Kovo 31 d. – šv. V E L Y K O S. Šv.Mišios – 8.00, 10.00, 14.00 val.

Balandžio 1 d. – II šv.Velykų diena. Šv.Mišios – 8.00, 10.00, 14.00 val.

Scroll to Top