Naujienos

Naujienos


Dievo vardas – Gailestingasis

Popiežius PRANCIŠKUS

Dievo vardas – Gailestingasis

Šventasis Raštas sako, kad Viešpats yra Gailestingasis Dievas. Tai vardas, kuriuo jis mums prisistato, parodo savo veidą ir širdį. Jis pats, kaip skaitome Išėjimo knygoje, Mozei kalbėjo: „Esu gailestingas ir maloningas Dievas, lėtas pykti, kupinas gerumo ir ištikimybės“ (34,6). Taip pat ir kitose Šventojo Rašto vietose aptinkame šios formulės variantus. Visais atvejais pabrėžiamas Dievo gailestingumas, iškeliama jo meilė, sakoma, kad jis nepavargdamas viską atleidžia. /.../

 GAILESTINGUMO METAI