Naujienos

Naujienos


Vilniaus vyskupų velykinis sveikinimas
 


2% parama
Jūs galite paaukoti šiai bažnyčiai pervesdami jai 2% pajamų mokesčio sumos.
Tai galite padaryti internetu arba užpildę šią formą.

Paramos gavėjo pavadinimas: Vilniaus Šv. Mikalojaus parapija
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 1913 10091

sąsk. Nr. LT08 7044 0600 0039 8818 AB  S E B  bankas

Ukrainos graikų apeigų Bažnyčios išėjimo iš pogrindžio 25-čio minėjimas

 Jaunųjų policininkų priesaika šv.Mikalojaus bažnyčioje
 


PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAI
 


Šv.Mikalojaus šventė. 2014 m.
HOLY MASS IN VILNIUS CHURCHES