Naujienos

Naujienos

SKELBIMAI 

2014 M. LAPKRIČIO 23 D. 

                        
XXXIV  EILINIS SEKMADIENIS 
(KRISTUS VISATOS VALDOVAS)

 

                 Kitą sekmadienį (lapkričio 30 d.) prasideda Adventas – džiugaus Išganytojo Gimimo laukimo laikas, o taip pat nauji liturginiai metai. Po 10 val. šv. Mišių laiminsime kalėdaičius.

* * *

                 Gruodžio 7 d. (sekmadienį) švęsime parapijos ir mūsų bažnyčios globėjo šv. Mikalojaus atlaidus.

***Pasauliečių pranciškonų susitikimas

 Šeimos metai

2014-ieji Šeimos metai: Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų (Jn 15,11)


HOLY MASS IN VILNIUS CHURCHES