Naujienos

Naujienos
Parapijos bendruomenės žmonės buriasi į grupeles, kuriose kartu dalyvauja šventose Mišiose, meldžiasi, gieda, bendrauja, dalinasi įspūdžiais, kartu keliauja... Šiuo metu parapijoje veikia Maldos būrelis, Rožinio grupelė (kasdien 17,30val.), Močiučių klubas (kiekvieną antradienį po ryto 8val. Mišių), Choras (sekmadieniais 13val.), Tretininkų – pasauliečių būrelis (antradieniais vakare 18,30val.), Marijos legiono grupelė (trečiadieniais 17val.), Karitatyvinė grupelė, Jaunimo chorelis (sekmadieniais 10val.), Taizė grupė (ketvirtadieniais 19val.). Be to vaikai ir jų tėveliai ruošiami pirmajai komunijai. Dievo Gailestingumo maldų būrelis (kasdien 17.30 val. bažnyčioje).


Šeimos metai

2014-ieji Šeimos metai: Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų (Jn 15,11)


HOLY MASS IN VILNIUS CHURCHES