Naujienos

Naujienos


GAVĖNIA - DVASIOS ATNAUJINIMO LAIKAS
        40 Gavėnios dienų skirtos pasirengti dvasiškai, kad galėtume atnaujinę savo tikėjimą, apmąstę šiuos svarbius mūsų išganymo įvykius ir pagilinę jų pažinimą, prasmingai švęsti Viešpaties Prisikėlimą...

 Caritas gavėnios kalendorius


2% parama
Jūs galite paaukoti šiai bažnyčiai pervesdami jai 2% pajamų mokesčio sumos.
Tai galite padaryti internetu arba užpildę šią formą.

Paramos gavėjo pavadinimas: Vilniaus Šv. Mikalojaus parapija
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 1913 10091

sąsk. Nr. LT08 7044 0600 0039 8818 AB  S E B  bankas

Ukrainos graikų apeigų Bažnyčios išėjimo iš pogrindžio 25-čio minėjimas

 Jaunųjų policininkų priesaika šv.Mikalojaus bažnyčioje
 


Džiugiai paminėjome šv. Mikalojų
          


PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAI
 


Šv.Mikalojaus šventė. 2014 m.
HOLY MASS IN VILNIUS CHURCHES