Šv. Mišių tvarka


Šv. M i š i o s:

 

 

Pirmadienį - Penktadienį  8.00 ir 18.00

Šeštadienį (ir Valstybės šventėse) - tik 9.00 (susitarus ir kitu laiku)

Sekmadieniais: 8.00, 10.00 (šeimoms), 14.00 (su vertimu į gestų kalbą).
Kunigas budi:
Šiokiadieniais 7.30-8.30, 17.00-18.30
Sekmadieniais 7.30-15.00