Naujienos

Naujienos


2% parama
Jūs galite paaukoti šiai bažnyčiai pervesdami jai 2% pajamų mokesčio sumos.

Paramos gavėjo pavadinimas: Vilniaus Šv. Mikalojaus parapija
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 1913 10091

sąsk. Nr. LT08 7044 0600 0039 8818 AB  S E B  bankas

Dievo vardas – Gailestingasis

Popiežius PRANCIŠKUS

Dievo vardas – Gailestingasis

Šventasis Raštas sako, kad Viešpats yra Gailestingasis Dievas. Tai vardas, kuriuo jis mums prisistato, parodo savo veidą ir širdį. Jis pats, kaip skaitome Išėjimo knygoje, Mozei kalbėjo: „Esu gailestingas ir maloningas Dievas, lėtas pykti, kupinas gerumo ir ištikimybės“ (34,6). Taip pat ir kitose Šventojo Rašto vietose aptinkame šios formulės variantus. Visais atvejais pabrėžiamas Dievo gailestingumas, iškeliama jo meilė, sakoma, kad jis nepavargdamas viską atleidžia. /.../

 GAILESTINGUMO METAI

 GAILESTINGUMO KONGRESAS VILNIUJE